Wanneer u voor vergoeding van de therapie door uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, dient u over een verwijsbrief van uw (huis)arts te beschikken. Uw arts kan de verwijsbrief per post of Zorgmail naar ons versturen, maar u kunt uzelf ook per email of telefonisch bij ons aanmelden.

 

Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik etc.

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal negen maanden voor de eerste behandeldatum liggen, doch moet er zeker vóór liggen)

 • Naam en functie van de verwijzer en de huisartspraktijk

 • AGB-code van de verwijzer

 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens, burgerservicenummer en geboortedatum)

 • Verzekeringsgegevens patiënt

 • Reden van verwijzing

 • Specifiek benoemen dat er sprake is van een bepaalde psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-IV code, het mag wel.

 • Benoemen van een hoog risico en/of hoge complexiteit

 • Evt benoemen van eerdere (psychologische) behandeling(en)

 • Verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde GGZ

 

Voor aanmelding bij mw. Verhulst:

email:       info@pvpnieuwgastel.nl

telefoon:  06 83557547

 

Voor aanmelding bij mw. van Tilburg:

email:        info@pvpnieuwgastel.nl

telefoon:   06 83862701

 

Na ontvangst van de verwijzing of aanmelding, nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.

 

 

 

 

Aanmelden