gallery/pvp definitief logo


De kosten voor psychotherapie worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Dit geldt voor zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten, alsmede voor zorgverzekeraars met wie wij geen contract hebben afgesloten.

 

Voor 2019 hebben wij contracten met de volgende zorgverzekeraars afgesloten:

 

  • Zilveren Kruis Achmea; hieronder vallen Zilveren Kruis, Achmea, Avero, DVZ, FBTO, Interpolis, OZF, IAK, Prolife
  • Multizorg / VRZ; hieronder vallen Zorg en Zekerheid, ENO, ONVZ, PNO, VVAA, Salland, Holland Zorg, Zorgdirect
  • De Friesland – Kiemer
  • DSW; hieronder vallen DSW, Stad Holland, inTwente, ASR, Ditzo, De Amersfoortse
  • VGZ; hieronder vallen VGZ, Univé, SZVK, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, Bewuzt, MVJP, Aevitae, IZZ, IZA, UMC, Cares, Caresco, United Consumers
  • CZ; hieronder vallen CZ, Ohra, Delta Lloyd

Heeft u een verzekering bij één van bovenstaande zorgverzekeraars? Dan wordt aan het einde van uw behandeling de factuur rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gericht en is er geen sprake van een eigen bijdrage, uitgezonderd het voor iedereen geldende wettelijke eigen risico.

 

Met de overige zorgverzekeraars heeft de PvP Nieuw Gastel geen contract. Zorgverzekeraars zijn echter verplicht om een groot gedeelte van deze zogenoemde "ongecontracteerde zorg" alsnog te vergoeden. De factuur zal dan in eerste instantie naar u verzonden worden, waarna u hem zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een zogenaamde restitutiepolis, dan zal uw zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling volledig vergoeden. Heeft u een natura-polis, dan vergoedt uw zorgverzekering slechts een gedeelte van de kosten, meestal tussen de 65 en 80%. Is de vergoeding minder dan 75% van het NZA-tarief, dan dient u deze in het eerste jaar van uw behandeling aan te vullen tot deze 75%. U kunt er dan in de loop van het jaar voor kiezen uw polis om te zetten naar een restitutiepolis of een zorgverzekering aan te gaan bij één van de hierboven beschreven zorgverzekeraars. Indien u ervoor kiest om ook nà het eerste jaar een natura-polis te behouden, dan dient u in het tweede (en eventueel latere) jaar van uw behandeling de vergoeding vanuit uw polis zelf aan te vullen tot 100% van het factuurbedrag.

 

Voor de precieze hoogte van de vergoeding voor u adviseren wij u om uw polisvoorwaarden te raadplegen of te kijken op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten via deze link

 

De kosten van een behandeling zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgelegd in zogenaamde DiagnoseBehandelCombinaties (DBC’s); behandelingen worden niet per sessie verrekend maar per geheel. Hoeveel de rekening precies bedraagt, is onder andere afhankelijk van de gestelde diagnose en het aantal behandelsessies. Zie hiervoor ook het kopje Kosten/DBC.

 

Een aantal psychische stoornissen/problemen worden niet meer door je zorgverzekeraar vergoedt, zoals; werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2019: €98,00 per sessie. 

 

Tarief zelfbetalers:
Per sessie van 60 minuten (45 min. directe tijd en 15 min. indirecte tijd) = € 95,-.

 

 

 

 

 

Vergoedingen