De kosten voor psychotherapie worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Dit geldt voor zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten, alsmede voor zorgverzekeraars met wie wij in sommige jaren geen contract afsluiten.

 

Voor 2021 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, uw behandeling wordt dus te allen tijde volledig vergoed en valt onder de basisverzekering. Aan het einde van uw behandeling wordt de factuur rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gericht en is er geen sprake van een eigen bijdrage, uitgezonderd het voor iedereen geldende wettelijke eigen risico.

 

De kosten van een behandeling zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgelegd in zogenaamde DiagnoseBehandelCombinaties (DBC’s); behandelingen worden niet per sessie verrekend maar per geheel. Hoeveel de rekening precies bedraagt, is onder andere afhankelijk van de gestelde diagnose en het aantal behandelsessies. Zie hiervoor ook het kopje Kosten/DBC.

 

Een aantal psychische stoornissen/problemen worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed, zoals werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2021 €114,00 per sessie. 

 

Tarief zelfbetalers:
Per sessie van 60 minuten (45 min. directe tijd en 15 min. indirecte tijd) = € 114,-.

 

 

 

 

 

Vergoedingen